บริการยื่นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก

บริการยื่นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก

บริการยื่นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกทั้งในส่วนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบ NSW อาทิ ขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ และหอการค้าไทย , กรมวิชาการเกษตร, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานกรรมการอาหารและยา และคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ